Ekologiya

Atrof-muhitning tashqi zararli ta`sirlardan himoyasi va zamonaviy ekologik xavfsiz ishlab chiqarishni ta`minlash “Moderna Ceramic Industries Ferghana” MCHJ QK kompaniyasining zarur va o’zgarmas ustuvor vazifalaridan sanaladi. Ishlab chiqarishimizning o’ziga xosligi asosiy ishlab chiqarish jarayonining to’liq sterillanganligi va texnologik siklda avtonom tozalash va chiqindilardan, shuningdek ishlab chiqarish chiqindilaridan o’zini tozalash tizimining mavjudligida.

Zavodning atrof-muhit bo’yicha faoliyatini rejalashtirish maqsadida har yili texnik daraja va maxsulot sifatini ta`minlash kompleks dastur tarkibiga qoshilgan Atrof-muhitni boshqarish dasturi ishlab chiqiladi.